ÇALIŞMA SÜRECİNİN DETAYLARI NEDİR?

KURUMSAL KOÇLUK temel olarak dört aşamadan oluşmaktadır

1.AŞAMA

Bütünsel değerlendirme; Gelişim için potansiyel alanların belirleneceği çok önemli bir aşamadır. Kurumu oluşturan ve kurumla ilişki de olan taraflarla görüşmeler yapılır;

 

  1. Sahipleri ve ortakları,
  2. Yöneticileri,
  3. Çalışanları,
  4. Tedarikçileri,
  5. Müşterileri,
  6. Diğer

Basitleştirerek ifade etmek istersek, taraflarla uzman koçların yapacağı görüşmelerde şu temel soruların cevapları aranır;

 

“Kurumun başarılı olduğu konular nelerdir?”

“Kurumun geliştirmesi gereken yönleri nelerdir?”

 

Kurumun büyüklüğüne ve kararlaştırılan değerlendirme boyutuna göre değişmekle beraber, 40-50 koçluk görüşmesi ve çalışanların temsilcileriyle yapılan yarım günlük  2-5 workshoptan oluşur.

 

2 - 4 ay kadar sürebilir.

2.AŞAMA

Eleme; 1.Aşamada elde edilen sonuçların uzman kurumsal koçlar tarafından derlenmesi ve karar verilmek üzere kuruma sunulmasıdır. Kurum hangi alanlarda ilerlemek istediğine ve hangi öncelik sırasının izleneceğine kendisi karar verir. Belirlenen tüm alanları ya da içlerinden sacece bir kaçını seçebilir.  Derleme ve sunum için hazırlıklar 2 ay sürebilir.

3.AŞAMA

Yol haritası; 3. Aşamada üzerinde çalışılması karalaştırılan önceliklendirilmiş konuların her biri için  hareket planlarının oluşturulduğu aşamadır. Hedeflerin belirlenmesi ve hedefe ulaşım için hareket planlarının hazırlanması aşamalarında görevlendirilen ekibin performansının iyileştirilmesi için kurumsal koçların desteği devam edecektir.  Duruma göre değişmekle beraber 3-5 ay kadar sürebilir.

4.AŞAMA

Yolculuk; Hazırlanan hareket planlarının sırasıyla uygulamaya alınması aşamasıdır. Kuruma özel tasarlanan eğitimlerin düzenlenmesi, yönetici koçluğu, takım koçluğu ya da grup koçluğu gibi hizmetler planlarla uyumlu olarak yapılacaktır. Ayrıca kurumsal koçlar hedeflerle ilerlemenin karşılaştırıldığı değerlendirmelerde yer alacaktır. 12-36 aya kadar sürebilir.

Kurumsal Koçluk

Yönetici Koçluğu

Takım Koçluğu

Grup Koçluğu

Nar Kurumsal Koçluk

0506 367 07 67 / bilgi@narkurumsalkocluk.com

TOP
WhatsApp Bize Ulaşınız WhatsApp