YÖNETİCİ KOÇLUĞU NEDİR?

Design Thinking

Kurumların başarısı büyük ölçüde çalışanları yöneten,  takımlara liderlik eden, projeleri yürüten, stratejiyi oluşturan, önemli kararları alan kurum liderlerinin başarısına bağlıdır. Yönetici koçluğu, kurum liderlerinin kapasitelerini geliştirerek, kurum hedef ve sonuçlarına daha fazla katkıda bulunmalarını sağlar. Amaç, kurum hedeflerinin gerçekleştirilmesidir.

 

Yöneticiler, koçluk sürecinde kendilerini daha iyi tanır, potansiyelini açığa çıkarır, liderlik yetkinlik ve becerilerini geliştirir.

Ayrıca özgüven artışıyla paralel olarak, ilişkiler ve iletişimde de iyileşme sağlanır. Tüm bu pozitif etkilerin şirket sonuçlarına yansıması ise etkileyici olmaktadır.

 

Özetle yönetici koçluğu;

 

1.      Gelecek odaklıdır,

2.      bireyin iş performansını geliştirir,

3.      Yöneticilerin kendi yollarını belirlemelerine yardım eder,

4.      Davranış değişikliğini hedefler.

YÖNETİCİ KOÇLUĞU HANGİ ALANLARDA YARDIMCI OLABİLİR?

Yönetici koçluğu, yöneticiler için aşağıdaki konularda yardım sağlayabilir:

 • Hedef ve değerlerin netleştirilmesinde;
 • Hedeflere giden yol haritasının belirlenmesinde;
 • Liderliğin güçlendirilmesi ve özgün stilin oluşturulmasında;
 • Güçlü yönlerin açığa çıkarılması ver başarı için kullanımında;
 • Karmaşık durumlar ve profesyonel engellerle karşılaşıldığında yeni yol belirlenmesinde;
 • Öncelikler arasında denge sağlama ve odaklanmada;
 • Gelişimi engelleyen alışkanlıkların kırılmasında;

YÖNETİCİ KOÇLUĞUNUN SAĞLAYACAĞI FAYDALAR NELERDİR?

Yönetici koçluğu, yönetici ve adayların gelişimi için birçok fayda sağlayabilir.

 • Zorlu sonuçlar; daha yüksek verim ve terfi şansı,
 • Kendini tanıma; algılanma şekliniz ve gelişim alanlarınız,
 • Hız; hızlı ve doğru tercihlerle ilerleme,
 • Farkındalık; engel oluşturabilecek farklı inanç, bakış açısı ve tutumlarınızın farkına varma,
 • Açıklık; değer ve misyonun netleşmesi,
 • Kör noktalar; Göremediğiniz noktaların tesbit edilmesi ve geliştirilmesi,
 • Özgüven; kendi tarzınızda seçilen yönde cesaretle ilerleme,
 • Destek; tarafsız duygusal destek, empati ve cesaretlendirme ile yalnızlık hissinin azalması,
 • Gelişim; Bazı becerilerin – iletişim, delegasyon, çatışma yönetimi, takım çalışması, problem çözme, karar alma, stratejik planlama,vb – gelişimi için destek.

Kurumsal Koçluk

Takım Koçluğu

Grup Koçluğu

Nar Kurumsal Koçluk

0506 367 07 67 / bilgi@narkurumsalkocluk.com

TOP
WhatsApp Bize Ulaşınız WhatsApp