KURUMSAL KOÇLUK NEDİR?

Bireysel koçluk ilkelerinin kurumlara/şirketlere/organizasyonlara uyarlanmasıdır. Şirket bir bütün olarak ele alınır ve - aynı bireysel danışan gibi – yaratıcı, becerikli ve bütün kabul edilir. Kendi faaliyetlerinin ve yaşamının uzmanıdır. Problemlerini tespit edip kendi çözümlerini geliştirebilir ve başarı ile uygular.

 

Bu anlayışa göre kurumsal koçun sorumluluğu uygun tekniklerin yardımıyla kurum bütününün potansiyelini ortaya çıkarmak ve  gelişim sürecine ;

 

KURUMSAL KOÇLUK, SONUÇLARI NELERDİR ?

 • Çalışanların sahiplenme, bağlılık, aidiyetinde artış;

 • Ekip performanslarında belirgin yükselme;

 • Yönetim ve karar alma süreçlerinde iyileşme;

 • Yenilik, inovasyon, yartatıcılıkta artış;

 • Daha etkin iletişim;

 • Her konuda katılımda artış

  ---

KURUMSAL KOÇLUK İLE DANIŞMANLIK HİZMETİNİN FARKI NEDİR?

YÖNETİM DANIŞMANI

Bu süreçlerin tamamında bilgi, tecrübe ve görüşleriyle “AKTİF” olarak yer alır.

 

Bazı durumlarda ulaşılacak başarıyı taahhüt eder ve sonuca ulaşılmasından sorumludur.

 

Bu sebeple alınacak kararlarda yönlendirme yapar, süreçlerde sorumluluk alır.

KURUMSAL KOÇ

Bu süreçlerin tamamında kurum sadece kendi kaynakları ile hareket eder. Sorumluluk tamamen kurumdadır.

Kurumsal koç kurum kaynaklarının süreçlere katılım etkinliğini artırır, daha iyi sonuçlara ulaşabilecek potansiyelin ortaya çıkmasına, iletişimin etkinleşmesine yardımcı olur. Kendi bilgi, tecrübe ve görüşlerini paylaşmaz, yönlendirme yapmaz.

KURUMSAL KOÇLUK SÜRECİNİN DETAYLARI NEDİR?

KURUMSAL KOÇLUK temel olarak dört aşamadan oluşmaktadır

1.AŞAMA

Bütünsel değerlendirme; Gelişim için potansiyel alanların belirleneceği çok önemli bir aşamadır. Kurumu oluşturan ve kurumla ilişki de olan taraflarla görüşmeler yapılır;

 

  1. Sahipleri ve ortakları,
  2. Yöneticileri,
  3. Çalışanları,
  4. Tedarikçileri,
  5. Müşterileri,
  6. Diğer

Basitleştirerek ifade etmek istersek, taraflarla uzman koçların yapacağı görüşmelerde şu temel soruların cevapları aranır;

“Kurumun başarılı olduğu konular nelerdir?”

“Kurumun geliştirmesi gereken yönleri nelerdir?”

Kurumun büyüklüğüne ve kararlaştırılan değerlendirme boyutuna göre değişmekle beraber, 40-50 koçluk görüşmesi ve çalışanların temsilcileriyle yapılan yarım günlük  2-5 workshoptan oluşur.

2 - 4 ay kadar sürebilir.

2.AŞAMA

Eleme; 1.Aşamada elde edilen sonuçların uzman kurumsal koçlar tarafından derlenmesi ve karar verilmek üzere kuruma sunulmasıdır. Kurum hangi alanlarda ilerlemek istediğine ve hangi öncelik sırasının izleneceğine kendisi karar verir. Belirlenen tüm alanları ya da içlerinden sacece bir kaçını seçebilir.  Derleme ve sunum için hazırlıklar 2 ay sürebilir.

3.AŞAMA

Yol haritası; 3. Aşamada üzerinde çalışılması karalaştırılan önceliklendirilmiş konuların her biri için  hareket planlarının oluşturulduğu aşamadır. Hedeflerin belirlenmesi ve hedefe ulaşım için hareket planlarının hazırlanması aşamalarında görevlendirilen ekibin performansının iyileştirilmesi için kurumsal koçların desteği devam edecektir.  Duruma göre değişmekle beraber 3-5 ay kadar sürebilir.

4.AŞAMA

Yolculuk; Hazırlanan hareket planlarının sırasıyla uygulamaya alınması aşamasıdır. Kuruma özel tasarlanan eğitimlerin düzenlenmesi, yönetici koçluğu, takım koçluğu ya da grup koçluğu gibi hizmetler planlarla uyumlu olarak yapılacaktır. Ayrıca kurumsal koçlar hedeflerle ilerlemenin karşılaştırıldığı değerlendirmelerde yer alacaktır. 12-36 aya kadar sürebilir.

KURUMLAR NEDEN KURUMSAL KOÇLUK HİZMETİNİ TERCİH EDERLER?

Kurumların hedefi ellerindeki kaynaklarla daha iyi sonuçlar elde etmektir. Bunu sağlamak için ekibin veriminin artırılması yeterlidir.

 

Kurumsal koçluk tam olarak buna hizmet eder; kurumun iyileştirilmesi projesi sayesinde kurum atmosferi ve kültürü güçlenir, ekibin uyumu, problem çözme yetkinliği, iletişimi, planlama ve uygulamada belirgin iyileşme gözlenir.

HER KURUM KURUMSAL KOÇLUK ALABİLİR Mİ?

Teorik olarak her kurum kurumsal koçluk alabilir. Ancak gerçekte bu hizmetten faydalanabilmek için organizasyonun belirli bir olgunluğa – kurumsallaşmasını tamamlamış, yetkin çalışan ve liderlere sahip ve yenilikçi bir yönetim yaklaşımına sahip - erişmiş olması gerekir. 

 

Kurumsal koçluğun beklenen etkiyi ve hatta daha fazlasını sağlaması için kurumun bütün olarak sürece katılmaya hazır olması en önemli ön koşuldur.

 

Bu aşamaya gelmemiş kurumlar, kurumsal koçluk hizmetinin faydalarına ulaşmak için daha uzun süreye ihtiyaç duyabilirler.

Yönetici Koçluğu

Takım Koçluğu

Grup Koçluğu

Nar Kurumsal Koçluk

0506 367 07 67 / bilgi@narkurumsalkocluk.com

TOP
WhatsApp Bize Ulaşınız WhatsApp