TAKIM KOÇLUĞU NEDİR?

Takımın gücü, farklı özellik ve tecrübeye sahip bireyleri bir araya getirip, üretken sinerji yardımıyla sıradışı sonuçlar yaratmasında yatar. Güçlü takımların varlığı, kurumların başarısını devamlı kılmaktadır.

 

Takım koçluğu, yüksek performanslı etkin takımların oluşumu ve sürekliliğine destek olan bir süreçtir. 

 

Takım üyelerinin katılımını ve uyumunu artırarak maksimum sinerjinin sağlanmasını destekler.

 

Takım, karşılıklı ilişkilerden oluşan dinamik bir sistemdir.

 

Takım koçluğunda bireyler yerine, takımın bütününe odaklanılır.

TAKIM KOÇLUĞU HANGİ KONULARDA YARDIMCI OLABİLİR?

 • Psikolojik güven ortamı yaratır, takım üyelerinin birlikte öğrenmesini sağlar. Takım üyeleri, açık diyalog kurmayı, kaygı ve korkularını paylaşmayı, empatik ve yapıcı yaklaşımla çalışmalarını sağlar.
 • Önceliklerin – takım için ulaşılması en önemli olan şeylerin – anlaşılır, tutarlı ve net olmasını sağlar.
 • Takımın çalışma şeklinin daha iyi anlaşılmasını ve geliştirilmesin sağlar.
 • Üç çeşit çatışmayı (görev, proses ve ilişkiler) yapıcı bir şekilde yönetir.
 • Her takım üyesinin sunabileceği katkının boyutunun ve değerinin anlaşılmasına yardımcı olur.
 • Takım kültürünün irdelenmesi ve değişen koşullara göre evrilmesine yardımcı olur.
 • Takım üyelerinin katılımında (fikir, çalışma, karar alma, değerlendirme, vb süreçlere) miktar ve kalite artışı sağlar.
 • İç ve dış iletişimin etkinleşmesini sağlar.
 • Paylaşılan amaçlara bağlılığı artırır.
 • Takımın birlikte problem çözme becerisini geliştirir.

TAKIM KOÇLUĞUNUN SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?

 • Takım üyeleri arasında daha derin güven oluşturarak işbirliğinin kalitesini artması,
 • Takım önceliklerinin kişisel öneceliklerin önüne geçmesi,
 • Takımın çalışma yöntemlerinin sorgulanması ve sınanması sayesinde yeni ve daha etkin çalışma yöntemleri geliştirilmesi
 • Çatışmaların engel yerine performans aracı haline getirilmesi
 • Takım üyelerinin güçlü yönlerinin belirlenmesi ve bunları harekete geçirecek destekleyici ortamın yaratılması
 • Takım kültürünün oluşup benimsenmesi, aynı zamanda her bir üyenin özgünlüğünün korunması
 • İç ve dış iletişim kalitesinin gelişmesi,
 • Yenilikçilik, yaratıcılık ve inovasyon artışı,
 • Ortak hedefe inanç ve bağlılıkta artış,
 • Gelecekte iç ve dış krizler karşısında daha çabuk toparlanılması ve çözüme ulaşılması.

Kurumsal Koçluk

Yönetici Koçluğu

Grup Koçluğu

Nar Kurumsal Koçluk

0506 367 07 67 / bilgi@narkurumsalkocluk.com

TOP
WhatsApp Bize Ulaşınız WhatsApp